PRODUCTCODE: AANTAL:
TERPENTIJNOLIE BLEKO 500ML
 • Terpentijnolie is geschikt om tijdens het schilderen met olieverf de verf te verdunnen.
 • Terpentijnolie verdunt olieverven, reinigt penselen, verwijdert boenwas op meubelen en parketvloeren.
 • Terpentijnolie is enkel leverbaar in 0,5 liter.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Raadpleeg onmiddellijk medische hulp en toon het veiligheidsinformatieblad van dit product.
 • Bij inademing dient de betrokken persoon verwijdert te worden van de plaats van blootstelling en dient hem/haar verse lucht toegediend te worden.
 • Bij contact met huid dient verontreinigde kleding uitgetrokken te worden en de huid te worden afgespoeld met veel koud water en neutrale zeep.
 • Bij contact met ogen dienen de ogen minstens 15 minuten gespoeld te worden, contactlenzen dienen verwijdert te worden en voorkomen dat betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit.
 • Bij inname het braken niet opwekken.
 • Indien betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen.
 • Bij bewusteloosheid niets oraal toedienen zonder toezicht van arts.
 • Mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door opname.

Op voorraad: 40

Logo
Icon