PRODUCTCODE: AANTAL:
SANITAIRREINIGER HG ALLEDAG SPRAY 500ML
 • Allesreiniger met een frisse azur geur.
 • Geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.
 • 1 liter.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Bevat Isotridecanol, ethoxylated (8 EO) .
 • Draag oogbescherming, beschermende handschoenen.
 • Bevat Methylisothiazolinone.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
 • Water vermengen met 1% allesreiniger.
 • Gevarenaanduiding;
 • H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie".
 • Veiligheidsvoorschriften;
 • P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden".
 • P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".
 • P305+P338+ "Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen".
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op voorraad: 30

Logo
Icon