PRODUCTCODE: AANTAL:
SANITAIRREINIGER CLEANINQ DAGELIJKS 1 LITER
 • Sanitairreiniger met bloemengeur.
 • Geschikt voor dagelijks gebruik voor het reinigen van al uw sanitair.
 • Verhoogt de hygiëne in sanitaire ruimtes en laat een frisse bloemengeur achter.
 • 1 liter.
 • Veiligheidsinformatie.
 • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie".
 • P280 "Draag oogbescherming, beschermende handschoenen".
 • Bij contact met ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
 • P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen".
 • Bevat Methylisothiazolinone.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
 • Water vermengen met 0,3% tot 1% Sanitairreiniger

Op voorraad: 320

Logo
Icon