PRODUCTCODE: AANTAL:
Viltstiftvulling Staedtler Lumocolor 305 non permanent correctable blauw
  • Navulstation voor het hervullen van Lumocolor correctable 305.
  • Na enkele minuten is de pen weer klaar voor gebruik, volledig hervuld na 24 uur.
  • Praktisch PP navulstation (polypropyleen) om netjes en eenvoudig te hervullen.
  • De pen gewoon in het navulstation inbrengen.
  • Onmogelijk de pen te overvullen omdat de pen enkel zijn eigen maximum capaciteit kan opnemen.
  • Inhoud 20 ml.
  • Inktkleur: blauw.
  • Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H310, cat. 1 en 2: Dodelijk bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Op voorraad: 0

Logo