PRODUCTCODE: AANTAL:
TOILETREINIGER WC-EEND OCEANFRESH 750ML
 • Met unieke hals beter bereik is beter schoon.
 • Beter bereik in vergelijking met andere toiletreinigers.
 • Dankzij zijn unieke hals zorgt WC-Eend toiletreiniger voor een grondige reiniging, waardoor uw toilet heerlijk fris wordt, zelfs onder de rand. 1) Dringt door en verwijdert kalkaanslag. 2) Verwijdert hardnekkige vlekken. 3) Minder schrobben
 • . 4) Maakt schoon boven en onder het water. 5) Verwijdert geurtjes.
 • in vergelijking met het verwijderen van vlekken zonder product.
 • Veiligheidsvoorschrift:
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P264 Na werken met dit product de handen grondig wassen.
 • P305+P351+P338 Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
 • P301+P312 Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.
 • Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot.
 • Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.
 • Niet vermengen met bleekmiddel of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Op voorraad: 643

Logo